Ученици обсъждаха основните човешки права и свободи във Варна

Животът

26-01-2024, 14:32

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Срещата - дискусия се проведе със зрелостници от "Руското училище" в града.

Съдия Марияна Бахчеван проведе дискусия за основните човешки права и свободи с учениците от 12 „а“ клас от СУЕО „Ал. С. Пушкин“. С въпрос на магистрата, кой е основният закон в България, започна срещата  с младите хора. Дванадесетокласниците без колебание посочиха Конституцията като гарант за правата на българските граждани, както и правото на всеки човек на живот и достойнство. В хода на срещата, съдия Бахчеван постави акцент на принципа „моето право свършва там, където започва правото на другия“, като запозна учениците с основните ни права и задължения като граждани на РБългария и ЕС. Правото ни на труд, на зачитане на личния ни и семеен живот, да гласуваме и избираме, както и да бъдем избирани; на образование, свободна търговска инициатива и сдружаване; свобода на съвестта и убежденията; на достъп до информация и на защита разясни още магистратът, като отбеляза неразривната връзка на защитата на правата на гражданите с принципа на Върховенството на Закона. В хода на своето изложение съдия Бахчеван постави акцент върху правните актове, които гарантират правата ни като европейски граждани, като отдели специално внимание на Хартата за основните права в ЕС и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, както и на чл. 6 от Конвенцията, в който е залегнало „правото на справедлив съдебен процес“ за всеки гражданин. Особена активност предизвика в учениците, залегналият в Хартата текст, че „медиите не могат да бъдат цензурирани“. Младите хора защитиха пламенно убеждението си, че цензурата е враг на всяко демократично изградено общество. 

На неразривната връзка между правата ни като граждани и нашите задължения обърна специално внимание магистратът. С думите: „прави на другите това, което би искал те да направят за теб“, обобщи  своето изложение съдия Марияна Бахчеван. В заключение на срещата – дискусия, магистратът насърчи учениците да мечтаят смело и да сбъдват мечтите си.

През настоящата учебна година Административен съд – Варна разшири работата си по Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като включи като партньор по програмата, освен ВТГ „Георги С. Раковски“, ученици от 11-ти и 12-ти клас от СУЕО „Ал. С. Пушкин“.