15 от преместваемите обекти на Златни пясъци се оказаха непреместваеми

Крими

31-01-2024, 16:37

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

От 167 позиции, от одобрената Схема от Министерство на туризма, поставени са общо 93 обекта, като 78 от тях отговарят на техническите изисквания за „преместваем обект“.

15 от общо 93 обекта в к.к. Златни пясъци, които са обявени за преместваеми, се оказа, че не отговарят на изискванията за „преместваем обект“, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Това стана ясно по време на откритото съдебно заседание, което се проведе днес в Административния съд във Варна. Съдът изслуша вещото лице и като взе предвид становищата на страните, прие съдебно-техническата експертиза (СТЕ).

Делото е образувано по жалба на „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой – Златни пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД срещу решение на главния архитект на Община Варна, с което е отказано издаването на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени от Министъра на туризма схеми за временни съоръжения.

В своята експертиза, вещото лице отговори на въпроса: „Дали и колко от обектите имат характеристики на строежи и може ли, след отделянето им от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура, да бъдат премествани в пространството, без да губят своята индивидуалност и/или възможност да бъдат ползвани на друго място?“ и „Дали процесните обекти могат да се определят като „строежи“ или „преместваеми обекти“?“

Вещото лице прави заключение в СТЕ, че обектите, които не отговарят на критериите за преместваеми обекти, зададени в нормата на ЗУТ, като са прикрепени трайно към терена и след тяхното отделяне, ще е нужно да се възстанови начинът на ползване на земята, са 15 на брой.

От 167 позиции, от одобрената Схема от Министерство на туризма, поставени са общо 93 обекта, като 78 от тях отговарят на техническите изисквания за „преместваем обект“, съгласно изискванията на ЗУТ.

Съдът даде 7-дневен срок на страните за писмени бележки, обяви делото за решаване и ще се произнесе в законов срок.