Община Варна започва проектиране на междублокови пространства по Националната инвестиционна програма на МФ

Мисия Варна

02-02-2024, 09:49

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Те са част от приоритетните обекти за Варна, одобрени с приемането на държавния бюджет от Народното събрание.

Община Варна планира да осъществи благоустрояване на междублокови пространства със средства от Националната инвестиционна програма на Министерството на финансите  за общински проекти за 2024 г. Програмата е одобрена от Народното събрание и е обнародвана със Закона за държавния бюджет в ДВ на 30.12.2023 г.
 
Тя ще финансира девет от следните обекти в града, чието реализиране не е включено в други програми и не са обезпечени от заеми. Пространствата са предвидени за проектиране през 2024 г., като след това ще се изграждат.  Предстои споразумение с МФ за всеки обект и обявяването на обществените поръчки, а именно за:
 
1.Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Роза“, бул. „Васил Левски“, ул. „Прилеп“, по плана на 25-ти м. р., район Приморски, гр. Варна – 280 хил. лв.
 
2.Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, улица западно от „Кемер дере“, бул. „Васил Левски“, ул. „Д-р Басанович“, ул. „Васил Ставрев“, по плана на 24-ти м. р., район Приморски, гр. Варна - 280 хил. лв.
 
3.Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Подвис“, бул. „Васил Левски“, ул. „Роза“, по плана на 25-ти м. р., район Приморски, гр. Варна – 240 хил. лв.
 
4.Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Васил Ставрев“, ул. „Д-р Басанович“, бул. „Васил Левски“, ул. „Ген. Георги Попов“, по плана на 24-ти м. р., район Приморски, гр. Варна – 240 хил. лв.
 
5.Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Сливница“, източно от бл. 20, северно от бл. 23, ул. „Тихомир“, ул. „Вярност“, ул. „Милосърдие“, ул. „Драгаш“, ул. „Радост“, западно от бл. 14, по плана на ж. к. „Трошево“, район Младост, гр. Варна – 220 хил. лв.
 
6.Благоустрояване на междублоково пространство в обхвата на карето бул. „Владислав Варненчик“ , ул. „Радост“, ул. „Милосърдие“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Фантазия“, по плана на район Младост, гр. Варна – 150 хил. лв.
 
7.Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в ж. к. „Владислав Варненчик“, 3-ти м.р., гр. Варна – 150 хил. лв.
 
8. Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в район „Аспарухово“ между бул. „Първи май“, ул. „Георги Стаматов“, ул. „Нишава“, ул. „Моряшка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Варна – 110 хил. лв.
 
9. Реконструкция и благоустрояване на ул. „Александър Стамболийски“ чрез обособяване на зони на отдих, подмяна на улично осветление, обновяване на ландшафта по пешеходната зона на улицата и предблоково пространство в ПИ с ид №10135.2562.182, граничещо с бул. „Княз Борис I“ по плана на 19-ти и 20-ти микрорайони, район „Приморски“, гр. Варна –  4 млн. лв. за проектиране и изграждане.
 
Междинните плащания по проектите ще се правят  на база на фактически извършени разходи. Цялата документация по проектите, включително фактурите, ще се подават в ИСУН, която ще бъде използвана и за наблюдение на изпълнението. 
 
Крайният срок за изпълнение, валиден за всички обекти на общини, е 31.12.2026 г., като някои от проектите могат да имат и по-кратък период на изпълнение.