Иван Портних преди разпоредителното заседание за тръбата във Варненското езеро: Фактите са ясни, обвинението гони други цели! (ВИДЕО)

Новините

14-02-2024, 11:09

Снимка:

TheSite24

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Не съм участвал в проектирането, в избора на изпълнител, в самото изграждане на тази тръба, нито във въвеждането на тръбата в експлоатация, по простата причина, че тогава не съм се занимавал с политика

Днес стартира разпоредителното заседание за замърсяването на Варненското езеро от тръба на канализацията. Обвиняеми са Цветанка Б. с адв. Андрей Янкулов, Ботьо Т. с адв. Христо Христов и Иван Портних  с адв. Менко Менков. Ето какво коментира пред репортер на СайтЪТ преди да влезе в съдебната зала бившият кмет на Варна Иван Портних:

“Както казах вече, не съм участвал в проектирането, в избора на изпълнител, в самото изграждане на тази тръба, нито във въвеждането на тръбата в експлоатация, по простата причина, че тогава не съм се занимавал с политика.

Оттам нататък всички други стъпки, които е било необходимо, естествено са били предприети. Това обвинение е ясно, че има съвсем друга цел, защото фактите са изложени и те абсолютно противоречат на тезата.

Считам че на всички е ясно, че обвинението гони съвсем различна цел”, каза настоящият общински съветник от ГЕРБ и бивш кмет на Варна Иван Портних.

От пресцентъра на Варненският окръжен съд съобщиха, че в разпоредително заседание (НПК, чл. 247 и чл.248) се обсъждат следните въпроси:

1. подсъдно ли е делото на съда;

2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

6. взетите мерки за процесуална принуда;

7. искания за събиране на нови доказателства;

8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Съдът се произнася по направените искания за конституиране на страни в производството.

След обсъждане на горните въпроси, съдът се произнася по тях с определение, с което:

1. прекратява съдебното производство;

2. прекратява наказателното производство;

3. спира наказателното производство;

4. насрочва делото и уведомява явилите се лица, когато не са налице основания за разглеждането му или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт.

След влизането му в сила, в последващите съдебни заседания пред първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила посочени по горе, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание. В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства.

Когато съдът установи очевидни фактически грешки в обвинителния акт, определя 7-дневен срок, в който прокурорът следва да ги отстрани.

Съдията-докладчик еднолично, в закрито заседание отменя определението за насрочване на делото и прекратява съдебното производство, ако прокурорът не внесе обвинителен акт в определения срок или не е отстранил очевидните фактически грешки. Разпореждането не подлежи на обжалване и протестиране.