Съдът отхвърли искането на кмета на район „Приморски“ срещу отстраняването му

Новините

16-02-2024, 12:13

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Производството по жалбата по съществото на спора бе насрочено за 21 февруари 2024 г. от 13.40 ч.

Административен съд – Варна, остави без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на решение № 296/11.02.2024г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – Варна, с което предсрочно са прекратени пълномощията на Николай Ж. като районен кмет на район „Приморски“, община Варна.

В мотивите си съдът посочва, че относими за спирането на допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон са фактите, от които може да бъде обоснован извод, че предварителното изпълнение на акта ще причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

Не е предвидена възможност за спиране на допуснатото предварително изпълнение на административния акт на съображения, че от изпълнението му могат да бъдат причинени на трети лица значителни или трудно поправими вреди.

Съдът приема твърдението на жалбоподателя, че за него ще настъпи имуществена вреда от това, че за периода на разглеждане на делото няма да получи трудово възнаграждение, без да е посочено само възнаграждението като кмет ли е единственият доход на лицето и без да са представени доказателства, относно тези факти, като недостатъчно да се обоснове извод, че за жалбоподателя ще настъпи трудно поправима вреда или значителна такава.

Съдът прави извод, че искането за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение на ОИК – Варна, е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Съдът насрочи производството по жалбата по съществото на спора срещу Решение № 296/11.02.2024 г. на Общинската избирателна комисия – Варна за 21 февруари 2024 г. от 13.40 ч.