Районният съд във Варна отчете значителен ръст при делата за защита от домашно насилие

Крими

22-02-2024, 18:41

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Това стана ясно по време на Годишният отчетен доклад за дейността на институцията през 2023 г., който бе обсъден и приет от Общото събрание на съдиите.

В Гражданското отделение на Районния съд Варна през 2023 г. новопостъпилите дела са близо 17 000. Повече от половината от всички граждански дела са образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение - 9158.

Това стана ясно по време на Годишният отчетен доклад за дейността на институцията през 2023 г., който бе обсъден и приет от Общото събрание на съдиите.

Характерно за отчетния период е наблюдаваното значително увеличение при делата за защита от домашно насилие.

Новопостъпилите дела през 2023 г. са 344 бр., като 147 от тях са разгледани от специализираните състави и касаят случаи на домашно насилие над деца. За сравнение - през 2022г. производствата по ЗЗДН са били общо 303 /116 от тях с деца/, а през 2021 г. са 238 /86 от тях с деца/

Продължава отчетливата тенденция за намаление при бракоразводните дела. Ако преди повече от 10 години в съда средно са постъпвали по около 1000 бракоразводни дела, в последния 3-годишен период бракоразводните процеси вече са под 800 годишно, като конкретно за 2023 г. разводите по взаимно съгласие са 446, а делата за развод и недействителност на брака са 273.

За сметка на това, паралелно се забелязва плавно годишно увеличение при делата, образувани по спор за родителски права при липса на сключен граждански брак между родителите, или за изменение на мерките относно родителските права, както и за режим на лични отношения на баба и дядо с дете. Тези дела за 2023 г. в съда са 279 броя.

Вече няколко поредни години се откроява увеличение на постъпленията в други категории дела, разглеждането на които изисква по-продължителен срок и обикновено включва повече на брой участници в съдебните производства - това са делата за делба и вещните искове – през 2023 г. те са съответно 173 и 339 бр.