ВАС потвърди избрания на първи тур кмет на район „Аспарухово“

Новините

27-02-2024, 20:05

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Административното дело беше образувано по касационна жалба на кандидатите за кметове Красен Серафимов и Сергей Христов.

Върховен административен съд (ВАС) остави в сила решение на Административен съд – Варна, с което е потвърдено решение на ОИК Варна за избор на Ивайло Маринов за кмет на район „Аспарухово“ - Община Варна, избран на първи тур от проведените местни избори на 29.10.2023 г.

Административно дело № 269 от 2024 г. по описа на ВАС е образувано по касационна жалба на кандидатите за кметове Красен Серафимов и Сергей Христов, които обжалват решението на първоинстанционния съд.

Върховните съдии споделят изцяло мотивите на първоинстанционния съд, с които е направен отказ за повторно преброяване на бюлетините във всички избирателни секции на територията на район „Аспарухово“, като се е позовал на материалната доказателствена сила на съставените от СИК протоколи и обстоятелството, че в България преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и повторно преброяване е допустимо само ако от процесните протоколи е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването, какъвто не е настоящият случай.

Относно възраженията на касационния жалбоподател за нарушенията, които твърди, че са установени от видеонаблюдението, върховните съдии споделят извода на първоинстанционния съд, че тези обстоятелства не могат да се отразят на законосъобразността на вота, след като в протокола по чл.432 ИК липсват отразени възражения на членовете на СИК. 

Правилен е и изводът, че дори и всички недействителни гласове от секционните избирателни комисии в район Аспарухово, с изключение на СИК № 030605371, да бъдат счетени за действителни, без да са дадени за спечелилия кандидат, то обявеният за избран за кмет Ивайло Маринов отново би спечелил избора по правилата на чл. 452, ал. 3 от Изборния кодекс.

Върховните съдии приемат, че формулираното в касационната жалба доказателствено искане за преброяване на действителните и недействителни бюлетини в подробно описаните СИК в район „Аспарухово, при което да бъде даден отговор на поставените от жалбоподателя въпроси е недопустимо, с оглед разпоредбата на чл. 219, ал. 1 АПК. Касационната инстанция може да се позове само на представените писмени доказателства и на установените от първоинстанционния съд факти. В тази връзка, върховните съдии са преценили като неоснователни оплакванията на касационния жалбоподател за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Решението на ВАС е окончателно.