Област Варна е на трето място в страната по брой на работещите

Парите

29-02-2024, 16:30

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Заетите мъже са 119 000, жените - 99 000.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите в област Варна е 218.1 хил., от които 119.0 хил. са мъже, а 99.0 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите се увеличава с 0.3%.

Това съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 59.5% (при 53.1% за страната), съответно 68.4% за мъжете и 51.4% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.2 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 0.3 процентни пункта, а при жените остава без изменение.

По брой на заетите област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 211.2 хил., като 114.1 хил. от тях са мъже, а 97.1 хил. са жени.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите в тази възрастова група намалява с 1.1 хил., или с 0.5%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 77.1%, съответно 83.1% за мъжете и 71.0% за жените.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-нисък с 0.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът намалява съответно с 0.1 и 0.2 процентни пункта.