66 варненски семейства с репродуктивни проблеми ще получат финансова помощ от общината

Мисия Варна

05-03-2024, 13:33

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съветниците гласуваха 12 от семействата да получат по 3 500 лв. за процедури с донорска яйцеклетка, а останалите – по 2 000 лв. за медицински изследвания.

66 варненски двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат финансово подпомогнати от общината. Помощта е в размер на общо 150 000 лв., стана ясно на днешното заседание на комисията по здравеопазване към Общински съвет – Варна.

Съветниците гласуваха 12 от семействата да получат по 3 500 лв. за процедури с донорска яйцеклетка, а останалите  – по 2 000 лв. за медицински изследвания. На 2 семейства беше отказана помощ. Едната двойка няма постоянен адрес във Варна в рамките на 2 години, каквото е изискването в Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на безплодие. Другото семейство има неплатени задължения към хазната. Трета двойка по лични причини е оттеглила искането си за подпомагане.

Членовете на комисията одобриха също еднократни помощи за лечение на 151 варненци на обща стойност 104 600 лв. Помощите варират между 150 и 1 500 лева, основно за заплащане на медикаменти и консумативи. Две деца ще получат по 5 000 лева за операция и скъпоструващо лечение в чужбина. 

На 30 души беше отказана помощ, тъй като са предоставили непълна документация или не отговарят на критериите за подпомагане. Ако приложат всички необходими документи, отново могат да кандидатстват, бе изтъкнато на днешното заседание на комисията.

Съветниците бяха запознати и с размера на задълженията на Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. Към 31 януари 2024 г. те са в общ размер от 419 500 лева. От тях задълженията към персонала са около 368 100 лева, а към контрагенти – почти 51 400 лева.