От 20 май започва приемът на документи в детскитe градини във Варна

Мисия Варна

06-03-2024, 12:50

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Резултатите от трите класирания ще бъдат обявени съответно на 3 юни, 17 юни и 1 юли.

От 10 часа на 20 май ще бъде активна електронната система за прием в общинските детски градини, включително и за яслените групи към тях, съобщиха от Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. В същия срок документи ще се подават и за подготвителните групи в училищата. Заявленията ще се регистрират в срок до 23:59 часа на 30 май.

Резултатите от трите класирания ще бъдат обявени съответно на 3 юни, 17 юни и 1 юли.

От ресорната дирекция уточняват, че водещ критерий за прием на детето е близостта на детската градина или училището до постоянния му или настоящ адрес. Спрямо този критерий, при формиране на групите, се взима под внимание и времето на уседналост на детето, за което се получават различен брой точки. За прием в първа и предучилищна група по този критерий максимум 500 точки получават децата с 2 и над 2 години уседналост. За яслите максимум точки получават децата с непроменен през последните 10 месеца адрес.

По допълнителните критерии максимум 10 точки получават децата с двама работещи или регистрирани в Бюрото по труда с право на парично обезщетение родители, близнаците, децата със заболявания, деца с един или двама починали родители. С преференции се ползват и семействата, в които един от родителите е със заболяване.

10 точки получават и децата от многодетни семейства, настанените в приемно семейство или при роднини, под полицейска закрила и тези от специализираните институции. 10 точки по този критерий получават децата, които имат братя или сестри в същата ясла или детска градина, ако са посещавали яслените групи на същото учебно заведение, както и децата с неизвестни родители.

Информация относно записването и електронния прием родителите могат да получат на адрес https://dg.uslugi.io/. На сайта е публикуван график на дейностите за прием за учебната 2024/2025 г. В рубриката „Указания“ родителите могат да намерят най-често задаваните въпроси и отговори относно приема, както и телефони за връзка с експерти от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

След приключване на електронния прием в рубриката „Актуално“ на електронния регистър ще бъдат обявявани регулярно свободните места за всички възрасти. За тях родителите ще имат възможност да кандидатстват на място в желаната детска градина. Класирането на приетите деца е по входящ номер. В системата https://dg.uslugi.io/ електронно ще се регистрират заявления за учебната 2024/2025 г.