Пролетна кампания за извозване на едрогабаритни отпадъци от бита стартира в район "Приморски"

Мисия Варна

07-03-2024, 13:53

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Могат да се изхвърлят шкафове, дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати.

С наближаването на пролетно – летния сезон стартира разчистването на мази и тавани, а с това и изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци. Ето защо, както всяка година, и тази е обявен график за извозването на тези непотребни вещи от район "Приморски" към Община Варна. 
 
Два пъти седмично специализирани автомобили на сметопочистващите фирми извършват транспортиране на едрогабаритни отпадъци до 2 куб. м., които е необходимо да бъдат поставени до съдовете за смет. Могат да се изхвърлят шкафове, дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати. При по-големи количества отпадък обаче е необходимо да бъдат предадени на лицензирана фирма за транспортирането им до депо, поясняват от районното кметство.
 
Не се разрешава поставянето до кофите за смет на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (печки, климатици, хладилници и др.). Същото може да бъде предадено безвъзмездно на оползотворяваща организация, с която Община Варна има сключен договор. Заявка може да бъде подадена на национален безплатен телефон 0800 14 100, като след включване в графика, отпадъка ще бъде взет от дома на гражданите. Забранява се да се изхвърлят строителни отпадъци – те задължително се предават за извозване от лицензирана фирма.
 
Телефони за връзка:
- Фирма „ЗМБГ“ АД, която отговаря за Район "Приморски“ – 052 503 801;
- Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152; 052 820 345;
- Район “Приморски” – 052 359 158;
 
График за месец март 2024 г. за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци, изхвърлени около контейнерите за смесени отпадъци на територията на Район „Приморски”: