Студенти от ИУ-Варна посетиха Районния съд

Животът

13-03-2024, 18:34

Снимка:

Районен съд - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Младежи и юристи обсъждаха темата „Препращане към медиация“.

Студенти от ИУ-Варна посетиха Районния съд. Срещата бе организирана с оглед разширяване на възможностите за младежите от бакалавърската програма „Съдебна администрация“ да получават по време на своето обучение повече практически знания, необходими за бъдещата им професионална реализация. Студентите, водени от преподавателя си по изучаваната в четвърти курс дисциплина „Медиация и извънсъдебни спорове“ – гл. ас. д-р Диана Димитрова, разговаряха с  Веселина Тодорова - координатор за Районен съд – Варна към Центъра по медиация при съдебния район. От координатора студентите се информираха за практическите стъпки, условията и документите, необходими за стартиране на процедура по съдебна медиация. Друг участник в срещата – адвокат Владимир Данев, който е и сертифициран медиатор към Центъра, ги запозна с предимствата на медиацията при решаване на спорове между физически или юридически лица по семейни, трудови, граждански, търговски и други дела. 

По време на срещата-разговор се акцентира върху специфичните умения на медиатора като безпристрастно лице да посредничи между страните и да ги подпомага да преодолеят напрежението помежду си, да общуват по-лесно, да изяснят своите интереси по спорните въпроси, преценявайки потенциалните ползи и негативи, като целта е чрез медиацията спорещите сами да достигат до взаимноизгоден вариант и да се постигне споразумение с благоприятни условия за всяка от страните.  

Проявата е в рамките на правно-образователни инициативи, провеждани в изпълнение на меморандума за сътрудничество между Икономическия университет и Районен съд – Варна.