Български фермерски съюз организира изложение на местни продукти във Варна

Животът

14-03-2024, 17:14

Снимка:

БФС

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

То ще се проведе на 5 и 6 април в градинката между Общината и Археологическия музей.

Български фермерски съюз организира изложения на местни млечни и фермерски продукти. Събитията ще се проведат на териториите на шест града в страната с цел подпомагане на земеделските стопани чрез пряка реализация на произведените от тях продукти сред българските потребители. Участие могат да вземат регистрирани земеделски производители, както и малки и средни предприятия, занимаващи се с преработка. Изложенията се осъществяват с подкрепата на Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“.

Датите и местата на провеждане са:

 22 и 23 март 2024 г.

Стара Загора, Кестеновата алея

29 и 30 март 2024 г.

Кърджали, пл. "Освобождение"

5 и 6 април 2024 г.

Варна – градинката между бул. Сливница и Археологически музей – Варна

 15 и 16 април 2024 г.

София, пространството пред Министерство на земеделието и храните

9 и 10 май

Бургас - пл. „Тройката“

Пловдив – предстои дата и място

Изисквания към участниците за представяне на продукцията:

- Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, ангажирани с първичното селскостопанско производство.

- Предприятия, ангажирани с преработка на селскостопански продукти по смисъла на чл.2(6) от Регламент (ЕС) № 2022/2472на Комисията, т.е. всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба. (да отговарят на условията за малки и средни предприятия).

Участниците ще имат възможност да обменят опит и познания, да осъществят контакти един с друг и да засилят сътрудничеството помежду си. Посредством изложенията от Български фермерски съюз се надяваме да засилим интереса към земеделските дейности на по-широк кръг от хора, както и да привлечем младото население към тях. Организацията ще направи презентации с цел да запознае обществеността и стопаните с иновативни земеделски и производствени практики, за да могат да повишат своята информираност, респективно конкурентоспособност.