Варненските велоклубове предлагат на кмета Благомир Коцев велосипеден план на Варна

Мисия Варна

15-03-2024, 11:43

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По време на приемната си днес, на базата на сигнали на граждани, кметът нареди незабавна проверка за оголени кабели и неработещо улично осветление.

Велосипедният транспорт да навлезе по-широко в Община Варна и да бъде изготвен велосипеден план на града. Това обсъдиха представители на варненските велоклубове с кмета Благомир Коцев в приемния му ден днес.

Според членовете велопланът трябва да е част от националния велоплан и от дългосрочната визия за мобилност на общината, като преди това да бъде осигурена свързаност и непрекъснатост на алеите за движение на велосипеди. Като критични маршрути те посочиха Аспаруховия мост в двете посоки, входовете и изходите на града към курортните комплекси и към Аксаково, където промишлената зона генерира сериозен трафик през деня. 

На срещата беше излъчен представител на общината, който, с помощта на организациите, ще бъде ангажиран с идентифицирането на проблемните участъци и техните ремонти, както и с текущата комуникация между велоорганизациите и общината. Кметът Коцев ги увери, че въвеждането на европейските и световните практики по отношение на велотранспорта е във фокуса на ръководството. Предприемат се и мерки за облекчаване на автомобилния трафик, по-чиста и здравословна среда за живот, както и преструктуриране на административните звена, свързани с транспортния сектор, посочи още той.

По време на приемната си Благомир Коцев беше запознат с поредните случаи, при които собственици на имоти с години не могат да ликвидират съсобственост с общината, в т.ч. и на 5 кв. м., заради забавени преписки. По думите им, това води до невъзможност за процедиране на подробни устройствени планове и реализиране на инвестиционните им намерения. Политиката на общината е да ликвидира тези съсобствености, но това става с решение на Общинския съвет, обясни кметът Коцев, като е въпрос на нова нормативна уредба да се облекчи режимът. Според експертите в ресорните дирекции, един от възможните варианти е да бъде изготвена общинска наредба, която да предлага по-бърза и опростена процедура при закупуването на подобни малки по квадратура площи в съсобственост. Подобни случаи възникват при прилагането на уличната регулация, когато малка част общинска земя попадне в границите на частния имот и собствениците трябва да я откупят от общината, какъвто бе случаят на младо семейство, дошло на приемната при кмета.

Благомир Коцев нареди незабавна проверка по сигнал за оголени кабели и неработещо улично осветление в непосредствена близост до детска площадка. Заедно със заместник-кмета по социалната политика Снежана Апостолова се запознаха и с исканията на граждани за закупуване на общински жилища, по която политика предстои реформа.

Заместник-кметът с ресор благоустройство пък пое сигнал за лошо състояние на ул. „Васил Чепеларов“. По думите на живущите в новите кооперации в карето около нея, улицата от години тъне в кал и прах, а проблемът им се прехвърля между районното кметство „Младост“, администрацията на Община Варна и ВиК, тъй като под улицата минават водопровод и канализация, която пък не е въведена в експлоатация.

Следващият приемен ден на кмета Благомир Коцев е допълнителна дата през март - на 28 март. Записванията за месец юни ще започнат на 2 май на телефони 052 820280 и 052 820 000. В графика на приемната му до края на май часовете за приемните дни на кмета са заети, но приемни часове са обявили всички заместник-кметове на общината.