98% от всички съдебни актове в Окръжен съд – Варна са поставени в едномесечен срок

Крими

23-03-2024, 09:31

Снимка:

Варненски окръжен съд

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Освен професионализъм, новаторство и визия към правото и технологиите, съдът е пример за съдийско самоуправление в действие, заяви председателят на ВКС Галина Захарова.

Общо 4992 дела са постъпили в Окръжен съд - Варна през 2023 г. С най-голям дял сред тях са гражданските – 36%, следвани от наказателните – 34% и търговските – 30%. Приключилите дела са 5108, като 81% от тях са свършени в тримесечен срок, а 98% от всички съдебни актове са поставени в едномесечен срок. Високите проценти са показател за бързината на правораздаването в Окръжен съд – Варна, като този показател се запазва стабилен за последните три години.
 
Данните съобщи председателят на съда Марин Маринов, който представи годишен отчетен доклад за дейността на Окръжния съд и съдилищата в съдебния район. Той посочи, че последните три години е тенденция леко да намалява броят на постъпилите дела. Единствено при наказателните дела се наблюдава увеличение – с 10% в сравнение с 2022 г.
 
„От години съдът работи с изключително намален щат на съдии поради тяхното командировани във Върховен касационен съд и Апелативните съдилища във Варна и София, което пък е атестат за техния професионализъм. Въпреки кадровия проблем през последните 3 години продължава възходящата тенденция на показателите свършени дела и такива приключени в едномесечен и тримесечен срок“, изтъкна съдия Маринов.
Гости на събранието бяха председателят на Върховен касационен съд (ВКС) Галина Захарова, нейния заместник и ръководител на Търговска колегия във ВКС - Евгений Стайков, членът на съдийска колегия на Висшия съдебен съвет – Атанаска Дишева, административни ръководители и гости от съдилищата и прокуратурата във Варна, и Адвокатската колегия в града.
 
Съдия Захарова поздрави съдиите от Варненския окръжен съд за постигнатото през годината и сподели, че се вълнува за поредна година да стане съпричастна на отчета на институцията. „Извън сухите цифри отчетът Ви крие Вашия труд, който аз и ВКС на Република България дълбоко оценяваме. Освен професионализъм, новаторство и визия към правото и технологиите, Вие сте развили нещо, за което се борят и на което се учат много съдебни органи. Вие сте изградили собствена общност, собствен колектив- при Вас това е съдийско самоуправление в действие. Нещо особено важно в ситуацията, в която се намираме – на обществени и политически турболенции. Това, за което от години се боря и като лична кауза, и като съдийка такава е именно утвърждаването на съдийското самоуправление. Аз съм изцяло оптимист за това как ще се развият варненските съдебни органи – ще стъпите на постигнатото и ще имате нови успехи. Вие имате визия, самочувствие и условието, без което не може – почтеност“. Председателят на Върховния касационен съд у нас връчи почетен плакет на съдия Маринов за постиженията през годините.
 
От своя страна председателят на Варненския окръжен съд награди с грамота в знак на признателност Регионалното управление на образованието във Варна, Икономическия университет във Варна и Областния съвет на Българския червен кръст в града за дългогодишното партньорство, усилията и подкрепата при работата по образователните проекти за развитие на правната култура на учениците и студентите във Варна. Грамота беше връчена и на директора на Затвора-Варна за приноса и проявения висок професионализъм при реализацията на проекти в сферата на правосъдието.
 
В края на отчетното събрание, председателят на Окръжния съд във Варна - Марин Маринов благодари на съдиите и съдебните служители за положените усилия през изминалата годината.