Министър Стойчева във Варна: Човешкият интелект трябва да изпреварва изкуствения интелект

Животът

28-03-2024, 17:20

Снимка:

Министерство на иновациите и растежа

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По Програмата за научни изследвания, дигитализация и интелигентна трансформация, чиято цел е да подпомага връзката наука-бизнес, тази година ще бъдат осигурени 300 млн. лв.

Икономиката на знанието се развива въз основа на човешкия талант. Човешкият интелект трябва да изпреварва изкуствения интелект, който все повече е застъпен във всекидневието ни. Иновациите са хоризонтална политика и от тази гледна точка взаимодействието между различните институции и взаимодействието между различните участници в екосистемата е единственият начин за развитие на обществото и икономиката ни. Това каза министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на конференцията „Време е за Update“, чийто домакин е Икономическият университет – Варна. Събитието е част от Календара на Европейската година на уменията и цели да стимулира сътрудничеството между образователната система и бизнеса в подготовката на кадри за пазара на труда. Във форума участваха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, ректорът на Икономически университет-Варна проф. Евгени Станимиров, зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова и областният управител проф. д-р Андрияна Андреева, както и представители от академичната общност и бизнеса.

Министър Стойчева представи предстоящите мерки с европейско финансиране за адаптирането на предприятията към промените, предизвикани от дигиталната трансформация.  По Програмата за научни изследвания, дигитализация и интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), чиято цел е да подпомага връзката наука-бизнес, тази година ще бъдат осигурени 300 млн. лв. Предвидена е и грантова схема за микро-, малки и средни предприятия на стойност 25 млн. лв., като фирмите ще имат възможност да кандидатстват за ваучери за проекти, представящи иновативни решения, внедряване на нови продукти и услуги в бизнеса, решаване на технологични проблеми в областта на дигитализацията, въвеждане на нови бизнес модели. Предвидени са и 172 млн. лв. за насърчаване на връзката наука, бизнес, регионална специализация за регионално икономическо развитие.

„Като основен двигател на инвестициите в страната МИР избра за своя основна политика да промотира и привлича стратегически инвеститори, които търсят точно този подход – създаване на центрове за научна и развойна дейност, особено в сектори с висока добавена стойност“, посочи министър Стойчева. Тя напомни, че по Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“. С бюджет от 127 млн. лв. ще се подкрепят дейности, насочени към изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и такива за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация.

„В резултат на действията ни през последните девет месеца България успя да представи предприемаческата си екосистема като една от най-динамичните.  Доказателство за това е, че само в рамките на 6 месеца три български компании, стартирали в България, бяха избрани и представени на форума „Седмица за иновации и наука“ в Брюксел, където бяха представени проектите на Европейския иновационен съвет“, каза министърът на иновациите и растежа.