Ученици гостуваха на Административния съд във Варна

Животът

28-03-2024, 18:46

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съдия Даниела Недева ги запозна с това, какво е административно правосъдие.

Съдия Даниела Недева запозна учениците от XI “д“ клас от Варненска търговска гимназия "Георги С. Раковски“ Съдия Даниела Недева запозна учениците от XI “д“ клас от Варненска търговска гимназия "Георги С. Раковски“ с това, какво е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола за тяхната законосъобразност. Акцент в открития урок бяха принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания.

В дискусията с младите хора магистратът даде примери от своята практиката, с които ги активира и те взеха участие в обсъждането на темата, като получиха отговор на интересуващите ги въпроси. С ръкопляскания и благодарности завърши срещата на съдия Даниела Недева с учениците.

Лекциите, които изнасят съдии от Административен съд – Варна пред ученици от Варненските училища, са в изпълнение на Образователната програма на ВСС и МОН "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. През 2018 г. ВСС изрази своята благодарност към всички съдии-лектори по програмата, за високия им професионализъм, за безвъзмездното им и доброволно участие, като ги награди с почетни грамоти, които им бяха връчени във връзка с удостояването на ВСС със специалната награда на конкурса "Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа., компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола за тяхната законосъобразност. Акцент в открития урок бяха принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания.


В дискусията с младите хора магистратът даде примери от своята практиката, с които ги активира и те взеха участие в обсъждането на темата, като получиха отговор на интересуващите ги въпроси. С ръкопляскания и благодарности завърши срещата на съдия Даниела Недева с учениците.

Лекциите, които изнасят съдии от Административен съд – Варна пред ученици от Варненските училища, са в изпълнение на Образователната програма на ВСС и МОН "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. През 2018 г. ВСС изрази своята благодарност към всички съдии-лектори по програмата, за високия им професионализъм, за безвъзмездното им и доброволно участие, като ги награди с почетни грамоти, които им бяха връчени във връзка с удостояването на ВСС със специалната награда на конкурса "Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.