87% от домакинствата във Варненско имат достъп до интенет в домовете си

Животът

09-04-2024, 12:01

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

21.7% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години никога през живота си не са използвали интернет.

В периода 08 април - 21 юни 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната, стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно обучение, електронно управление, електронна търговия, ИКТ и околната среда и др., както и въпроси, свързани със социалнодемографските характеристики на домакинствата и лицата.

В периода на изследването 348 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за лицата, членове на домакинството на възраст между 16 и 74 навършени години. Домакинствата, подлежащи на анкетиране са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Североизток към Националния статистически институт и ще предостави писмо във връзка с изследването.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Варна може да се получи на телефон 052/575240 в отдел „Статистически изследвания - Варна“ на Териториално статистическо бюро - Североизток към Националния статистически институт. В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол и Суворово, както и в селата: Аврен, Гроздьово, Крумово, Поляците и Синдел.

По данни на същото проучване, проведено в област Варна за 2023 г. 87.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 21.7% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години никога през живота си не са използвали интернет. Във Варненска област лицата, които ежедневно или поне веднъж седмично използват интернет са 78.3%.