Разясняват условията за кандидатстване по проекти за интегрирано градско развитие

Мисия Варна

10-04-2024, 18:03

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Събитието ще се проведе утре от 14:00 часа в Юнашкия салон.

Община Варна организира информационен ден, за да разясни условията и  указанията за кандидатстване с проектни идеи по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програмата за европейско финансиране „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

Събитието ще се проведе утре, 11 април, от 14:00 часа в Юнашкия салон. 

Кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други. 

Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 58,5 млн. лв. и ще бъде използван за финансирането на проектни предложения, реализирани на територията на цялата община или съседните общини, в изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО).

Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа, на адрес - [email protected]. Проектни идеи, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. 

Пълният пакет документи за кандидатстване, указания, както и детайлна информация за допустимите дейности са публикувани на следните адреси: bgregio.eu, както и на сайта на Община Варна -  https://varna.bg/bg/2363.