Първо заседание на новия Съвет по въпросите на социалните услуги се проведе във Варна

Мисия Варна

16-04-2024, 15:29

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Според приетия днес правилник Съветът по въпросите на социалните услуги ще се събира най-малко веднъж на всеки три месеца.

Заместник-кметът по здравеопазването и социалните дейности Снежана Апостолова откри първото заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Варна (СВСУ).

По време на заседанието бяха дискутирани теми, свързани с недостатъчния общинския сграден фонд, който се предоставя за ползването на услугите. Обсъдени бяха и предстоящите конкурси за предоставяне на социални услуги, при които задължително условие е да има осигурена материална база. Представителите на различни неправителствени организации споделиха, че в сферата няма система за стимулиране на кадрите и те често напускат заради ниските нива на заплащане.

На заседанието стана ясно, че предстои приемането на Националната карта на социалните услуги. Очаква се тя да влезе в сила в началото на следващата година и да въведе единни стандарти за финансиране в сектора. Членовете на съвета се договориха до края на месеца да изпратят до общината своите предложения по текущите и по стратегическите въпроси, които ще обсъждат и решават до края на мандата си.

Според приетия днес правилник Съветът по въпросите на социалните услуги ще се събира най-малко веднъж на всеки три месеца. В състава му влизат представители на общинската дирекция „Социални дейности“, постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика” към Общинския съвет, Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Регионалния инспекторат по образованието, ОД на МВР и на неправителствения сектор - доставчици на различни социални услуги в общината.