Въпреки бездействието на старото ръководство на ММС: НС прие на първо четене законопроекти за доброволчеството

Новините

17-04-2024, 19:56

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Законопроектът се предлага с оглед на необходимостта от регулиране на обществените отношения в сферата на организираното извършване на доброволческата дейност.

След фатално забавяне на екипа на Димитър Илиев, два законопроекта за доброволчеството минаха на първо четене в парламента. Законът беше част от управленската програма на некоалицията, но след протакане до последно така и не бяха внесени от старото ръководство на ММС.

Два законопроекта за доброволчеството получиха зелена светлина на първо четене в парламента. Единият е изготвен от Красен Кралев, Галя Василева и Георг Георгиев от ГЕРБ. Вторият е предложение на Кристиан Вигенин от БСП.

„Апелирам да дадем шанс и да подкрепим двата законопроекта, защото по този закон се работи повече от 10 години. По една или друга причина не се намери време да се проведе един истински дебат по темата.“ Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ-СДС и бивши спортен министър Красен Кралев.

Той подчерта, че депутатите, които са част от Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта знаят какъв голям толеранс е бил даден на бившия спортен министър Димитър Илиев и екипа му, месец след месец, за да дадат своите предложения, което така и не се е случило.

„Което е показателно каква е експертизата през последните месеци в това министерство и как се е работило. Въпреки всичко днес ви призовавам да дадем шанс на двата законопроекта, между първо и второ четене да се направят необходимите корекции, които да са актуални, да изработим един проект, който да обслужва сектора, защото повече от 10 години този процес продължава“, заяви още зам.-председателят на спортната комисия към Народното събрание Красен Кралев.

В зала още стана ясно, че законопроектите не са минали през комисии, защото е било ангажимент на Министерството на младежта и спорта, както и на бившия министър Димитър Илиев да ги внесе до декември миналата година, но това така и не се случи. Законопроектът за доброволчеството беше част от задължителната законодателна програма на некоалицията.  

Законопроектът има за цел да уреди обществените отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност. Като принципи на доброволческата дейност са записани: законност, свободен избор, безвъзмездност, лична отговорност и равнопоставеност. Също много важно, което е записано е уреждането на доброволческата дейност в държавата, като е записано: Държавата подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез данъчни, финансови, икономически и други облекчения и стимули, определени в съответните специални закони. Държавата и общините ще насърчават и организираната доброволческа дейност, чрез включването й в национални и общински програми и проекти, в рамките на бюджетите на съответните институции.

В законопроекта също така за първи път се уреждат правата и задълженията на доброволците, техните разходи, правото на застраховка, както и видовете доброволчество. Не по-малко важно е, че ще се състави и регистър на доброволците, където ще се вписват данните на доброволеца, мероприятието, в което е зает, мястото на дейност, което ще се извършва, срока за неговото извършване, като това ще се води за всеки един доброволец в регистъра.

Законопроектът се предлага с оглед на необходимостта от регулиране на обществените отношения в сферата на организираното извършване на доброволческата дейност. Той цели ясно да се определи и стимулира доброволческата дейност, като посредством този общ закон се изразява държавната воля, чрез която се отчита значимостта на доброволческата дейност като проява на гражданско участие. Също така необходимостта от създаването на регулации на доброволчеството се обуславя от наличието на трайно установени обществени отношения, свързани с осъществяването на доброволчество във всички сфери на обществения живот. Така на практика ще се даде легална дефиниция на „доброволческата организация“, „доброволческата дейност“ и „доброволец“.