Евродиректива дава достъп до взаимосвързаните регистри на банковите сметки за по-резултатни наказателни разследвания

Новините

23-04-2024, 16:39

Снимка:

Пресофис на Емил Радев

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Различията във форматите при записи за сделки вече няма да бавят анализа на финансова информация, коментира докладчикът Емил Радев.

С огромно мнозинство от 571 гласа „за“ Европейският парламент одобри изменения на директива, с които органите, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, получават достъп до централизираните регистри на банковите сметки чрез системата за взаимосвързаност (BARIS) и ще бъдат улеснени при използването на записи за сделки.

Като докладчик от страна на ЕП българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев изтъкна, че законодателните промени осигуряват оптимизиран и по-бърз достъп до финансова информация, а това е от решаващо значение за ефективността на наказателните разследвания, успешното проследяване и последващо конфискуване на средствата и облагите от престъпна дейност. „Мерките са особено важни при разследвания срещу организираната престъпност,  киберпрестъпността, изпирането на пари и финансирането на тероризма. Практиката до момента показва, че финансовите и кредитните институции, включително доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставят на компетентните органи записи за сделките в различни формати. Това затруднява трансграничните разследвания, тъй като не може веднага да се премине към обработка и анализ на данните“, коментира Емил Радев. Той разясни, че с измененията в директивата ще се гарантира така необходимата оперативна съвместимост.

„Различията във форматите, които се използват за предоставяне на записи за сделки, вече няма да бъдат пречка и достъпът на компетентните органи до финансова информация и информация за банкови сметки ще бъде улеснен. Така ще подобрим сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и самия капацитет на компетентните органи за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления“,  обобщи евродепутатът.