Промениха правилата за отпускане на обезщетенията за безработица

Новините

24-04-2024, 16:33

Снимка:

Бюро по труда - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Гражданите няма да са длъжни да предоставят документи за информация, налична в регистри.

Националният съвет за тристранно сътрудничество прие промени в правилата за обезщетенията за безработица.

С промяната се въвежда изрична забрана на основание подзаконов нормативен акт да се изисква от гражданите да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Административните органи следва да извършват служебна проверка в съответния регистър.

В действащата разпоредба от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ) е предвидена възможност при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, те да представят удостоверение за наследници и само ако не са го представили, документът се изисква служебно от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

С промяната само административният орган се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници.

От 12 март тази година функционира Единният портал за електронни услуги на НОИ, който дава възможност за електронна идентификация да бъде използван и ПИК на НАП, за да се използват тези услуги. В тази връзка се прие разширяване на възможностите за подаване на заявлението за изплащане на парично обезщетение за безработица, като се намалява административната тежест и се предоставя възможност лицата да се възползват от електронните административни услуги, предаде БГНЕС.