Ученици и студенти, изучаващи съдебна администрация, прие като стажанти Апелативният съд във Варна

Крими

29-04-2024, 15:15

Снимка:

Апелативен съд - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Макар да няма законово изискване за висше образование за длъжностите в специализираната съдебна администрация, повечето служители са завършили университет.

Ученици от Хуманитарната гимназия и студенти от Икономически университет – Варна, които имат профил/специалност „Съдебна администрация“, започнаха стажа си във Варненския апелативен съд. Те разговаряха със съдебния администратор Ани Бъчварова за предизвикателствата, отговорностите и удовлетворението от работата в съда.

Пред учениците Бъчварова обясни, че петте апелативни съдилища в България са създадени през 1997 г. и имат специфики, включително като състав на администрацията. 12-токласниците научиха функциите, които съдебният администратор изпълнява. „Трудът на всеки служител се оценява всяка година по обективни критерии. В процеса на атестирането се взема  предвид степента, в която той е изпълнил ежегодния си работен план. Оценяващата комисия обаче отчита и други умения, включително способностите за работа в екип и отзивчивостта към гражданите – потребители на съдебни услуги. Атестацията спомага за кариерното израстване и ранга на съответния служител“, разказа на учениците ръководителят на администрацията в Апелативния съд. Деветте стажантки са част от първия випуск, който тази година завършва средно образование с профил „Съдебна администрация“ в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства.

А студенти от Икономическия университет, изучаващи тази специалност и техни колеги от Публична администрация, за първи път влязоха в съдебна зала. След като бяха запознати накратко с правилата за поведение в съдебната палата и по време на открито заседание, те научиха мястото, което всяка от страните в съдебния спор заема в залата.

Макар да няма законово изискване за висше образование за длъжностите в специализираната съдебна администрация, повечето служители са завършили университет и това безспорно им е от полза, увери Ани Бъчварова. Тя уточни, че докато за съдиите формално работодател е Висшият съдебен съвет, служителите се назначават от административния ръководител – председател на съда. „За дългите си години в съдебната система съм се уверила, че решенията трябва да се взимат след обсъждане, съвместно. Не одобрявам авторитарния стил, защото вярвам, че човек трябва да идва на работа с удоволствие и да приключва деня си удовлетворен. А за това допринасят в голяма степен отношенията в колектива“, каза съдебният администратор на Апелативен съд – Варна пред първокурсниците.

Освен че ще имат възможност да изпълнят различни задачи от работното ежедневие на съдебните секретари и деловодителите, студентите и учениците ще видят как протичат заседанията по дела, като влязат в зала и проследят развоя на избран от тях процес.