ИКТ Клъстер - Варна: Иновации и образование в синхрон с бизнеса за подготовка на бъдещите ИТ специалисти

Парите

29-04-2024, 16:21

Снимка:

ИКТ - Клъстер - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

ИКТ Клъстер - Варна продължава да насърчава и реализира проекти и партньорства, целящи разработването на новаторски образователни модели.

ИКТ Клъстер - Варна се утвърждава като важен двигател на иновациите в образованието и технологичното развитие на региона. Чрез синергията между академичната общност и бизнеса, клъстерът активно подпомага вливането на изкуствен интелект и нови технологии в учебните програми на университетите във Варна и подготовката на бъдещите специалисти.

По време на визитата си в Икономически университет – Варна на 23 април 2024 г., министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков представи възможностите за законодателни промени, които биха въвели дуалното обучение във висшето образование. Проф. Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна, обяви инициативи, свързани с ефективното въвеждане на дигитална раница и изкуствен интелект, за които в университета вече са разработени учебни програми.

Емил Цанков, председател на УС на ИКТ Клъстер – Варна, представи на министър Цоков конкретни предложения от страна на ИКТ Клъстер - Варна с цел оптимизиране на професионалната подготовка на студентите, сред които бяха:

гъвкави графици за студентските производствени практики, позволяващи провеждането им през цялата година;

въвеждането на практико-приложни дипломни работи вместо стандартните държавни изпити по професионални и технически специалности, с акцент на публичната защита с участието на представители на бизнеса.

ИКТ Клъстер - Варна продължава да насърчава и реализира проекти и партньорства, целящи разработването на новаторски образователни модели. Тези модели обединяват академични знания и практически умения, което дава на студентите реална възможност да се развиват в динамичния свят на изкуствения интелект и високите технологии.