10% повече деца приети в детските ясли във Варненска област

Мисия Варна

30-04-2024, 13:02

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 2 532 деца, от които момчетата са 1 325, а момичетата - 1 207.

През 2023 г. в детски ясли в област Варна са постъпили 2 356 деца, което е с 215, или с 10.0% повече в сравнение с 2022 година. Това сочат данните на НСИ, предоставени на Moreto.net.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 2 532 деца, от които момчетата са 1 325, а момичетата - 1 207. В сравнение с предходната година децата в детските ясли се увеличават със 132, или с 5.5%.

Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна към 31.12.2023 г. е 20.9%, при 17.9% общо за страната. Най-висок е показателят за областите София (столица) (21.9%), Плевен (21.7%) и Благоевград (21.1%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2023 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.6%, а най-малък - на децата на 3-годишна възраст - 0.2%.

Към 31.12.2023 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 582 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 257, като 85.2% от тях са медицински сестри (219).

Към 31.12.2023 г. в област Варна функционират 47 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 313 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 108, или с 4.9%.

В градовете детските ясли са 44 с 2 249 места, а в селата - 3 с 64 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 5.4%, а тези в селата намаляват с 9.9%

Към 31.12.2023 г. осигуреността с места в област Варна е 19.1%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е тя в областите Плевен (26.5%), Благоевград (25.4%) и Габрово (24.3%).