Отчетоха проекта за ремонт на филиала на театъра във Варна

Мисия Варна

01-05-2024, 10:45

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

След въвеждането на сградата в експлоатация сценичните работници ще се запознаят с новото оборудване.

Проектът "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна" бе отчетен на официална пресконференция днес от ръководителя на проекта Ивелина Тодорова. На събитието присъстваха още заместник-кметовете по правните въпроси Диан Иванов и по образование и култура Павел Попов. 

Проектът за основен ремонт на филиала се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“. Той е на стойност 7,44 млн. лв., от които 6 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са осигурени чрез финансови инструменти, отчете Тодорова. Тя допълни, че сградата е недвижима културна ценност, а проектът е реализиран в партньорство с Министерството на културата. 

Към момента на стартиране на ремонтните дейности, сградата на филиала е силно амортизирана, особено общите пространства – фоайе и зрителна зала. По проекта е извършена реконструкция на съществуващия сграден фонд и изграждане на пристройка, която обхваща зала със смесени функции, каза още ръководителят на проекта. 

По думите й, след ремонтните дейности филиалът разполага с обновени сцена, камерна зала, репетиционни и санитарни помещения. Подменена е сценичната механизация на оркестрината и сцената, обособени са две репетиционни зали. Подобрени са още енергийните характеристики на сградата, както и достъпът до нея за хора с увреждания. Обновено е и архитектурното оформление на фасадите.

Проектът за ремонт на филиала е много стар. Техническото задание е от 2013 година, инвестиционният проект е направен две години по-късно, а разрешението за строеж е от 2018 година. Поради тази причина са констатирани пропуски, част от  които са отстранени при ремонтните дейности, обясни Тодорова. 

След въвеждането на сградата в експлоатация сценичните работници ще се запознаят с новото оборудване. Предвид на технологичното време, необходимо за подготовката на една постановка, първите представления в новата сграда се очакват през есента на 2024 г., каза още ръководителят на проекта.