Съставиха 12 глоби и 4 акта заради неправилно изхвърляне на отпадъци във Варна

Мисия Варна

07-05-2024, 16:04

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

261 проверки на системата за разделно събиране на отпадъци извършиха служители на Община Варна през април.

261 проверки около съдовете за разделно събиране на отпадъци извършиха през април служители на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. Целта е да се постигне по-чиста и естетична среда за жителите и осигуряване на условия за ефективното функциониране на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Обектът на проверките са граждани и търговски обекти. За посочения период са дадени 143 предписания, съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения и са наложени 12 глоби с фиш. В процедура е съставянето на още 10 акта, съобщиха от ресорната дирекция. 

Предстои извършването на контролни проверки на търговските обекти в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. Св. Константин и Елена“. Служители на Община Варна ще следят за спазване на нормативните изисквания при управлението на отпадъците от опаковки и тяхното правилно събиране.

На територията на община Варна функционира Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез двуконтейнерен модел. Изградената система е предназначена единствено за битови отпадъци от домакинствата, но не и за търговците, напомнят от дирекция „Екология и опазване на околната среда“.

С оглед недопускане формирането на микросметища на обществена територия, гражданите настойчиво се призовават да използват съдовете за разделно събиране на отпадъци по предназначение. Цветните контейнери са изработени по начин, който максимално улеснява използването им и не допуска нерегламентирано изваждане на отпадъци. Обемните отпадъци от опаковки следва предварително да бъдат с намален обем – сгънати, компактирани, намачкани или нарязани и поставени в отвора на съда, а не до него или около него, посочват от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна.

От ресорната дирекция посочват, че на основание разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна по отношение на управлението на отпадъците от опаковки е забранено:

- изхвърлянето на замърсени отпадъци от опаковки в съдовете за разделно събиране;

- смесването на разделно събрани отпадъци от опаковки с други отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране;

- изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдовете за смесен битов отпадък;

- изхвърлянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато са обемни;

- изваждането на отпадъци от съдовете за разделното им събиране.

За всяко установено нарушение на посочените забрани е предвидена глоба в размер от 300 до 1000 лв.