Ученици провеждат последния си учебен стаж в Районен съд – Варна

Животът

10-05-2024, 15:43

Снимка:

Районен съд - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

10 абитуриенти от Хуманитарната гимназия, с профил „Съдебна администрация", се запознаха с работата на магистратите.

10 абитуриенти - част от първия випуск на Средното училище по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, който тази година завършва средното си образование с профил „Съдебна администрация“, вече втора седмица провеждат практическия си стаж в Районен съд – Варна. Чрез жребий дванайсетокласниците са разпределени по работни места в двете отделения на съда – гражданско и наказателно, както и в служба „Архив“.

При преките си контакти и наблюдения на работата на съдебните служители, при разговорите и дискусиите със съдебния администратор на Районен съд – Варна Деляна Янкова, учениците имаха възможност да съпоставят получените в петгодишното им обучение теоретични познания с прилаганите в практиката. Стажантите поставяха множество въпроси относно процедурите за подбор на персонал, ежедневните задължения и отговорности съобразно длъжностните характеристики на деловодители, архивари, съдебни секретари и общата администрация, доколкото тези въпроси са важни при разработката на задължителната курсова работа за финал на учебния стаж по специалността.

Съдебният администратор Деляна Янкова пожела на абитуриентите от профил „Съдебна администрация“ на Хуманитарна гимназия успешна защита на курсовата им работа и заяви, че колектива на съда ще се радва, ако е допринесъл някои от тях да изберат и кандидатстват за първата си работна позиция след дипломирането именно в Районен съд – Варна.