Регионална конференция за приобщаващо образование събира експерти във Варна

Животът

13-05-2024, 13:59

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Представят традиционни и иновативни подходи за създаване на приобщаваща среда за деца със специални потребности в детските градини.

На 15 май 2024 г. във Варна ще се проведе II Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности в детските градини. Форумът се организира от Детска градина №46 „Горска приказка“ в партньорство с Община Варна и РУО-Варна по повод 80 годишния юбилей на детското заведение. Темата е „Традиционни и иновативни подходи при създаването на приобщаваща среда в детската градина. Фактори, влияещи върху усвояването на ключови компетентности при деца със специални образователни потребности.“

Конференцията се провежда за втора поредна година. В нея ще се включат представители на образователни и социални институции, местна власт и неправителствени организации. Участие ще вземат експерти от детски градини, училища и университети от различни градове. Добри практики ще представят също и организации, които пряко работят с деца с увреждания, забавяне в развитието и обучителни трудности- детски градини със специални групи за деца със СОП като ДГ „Горска приказка“, Центровете за специална образователна подкрепа във Варна, Каварна и Кривня, Карин дом, Фондация „Радост за нашите деца“, Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ в квартал „Аспарухово“ и др.

Конференцията ще се състои на 15 май 2024 г.(сряда) от 9.00 часа в Актовата зала на Първа езикова гимназия във Варна (ул. „Подвис“ №29).

Форумът се провежда за втора поредна година и е рамките на честванията по повод 80-тата годишнина от създаването на Детска градина 46 „Горска приказка“ във Варна.

Детското заведение е открито официално на 02.11.1944 г. под името „Първи май“. Това е първата в България седмична детска градина, както и първата ведомствена детска градина. За сграда е използвана къщата на фабриканта Асен Николов, която се използва и до днес. Разположена в обширен парк, с големи борове, детската градина, вече 80 години е носител на традициите и новостите в образователната сфера на града. Тук през 1947г. за първи път в България се провежда колективна форма на квалификация на учители – лекция на тема: „Кукления театър и децата“. От 2018 г. в детската градина е разкрита специализирана група за деца със специални образователни потребности. Утвърждаването на детското заведение като желана територия за децата, осигуряваща им достъп, равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции, модернизация на процесите и прилагане принципите на приобщаващото образование, е визията, която споделя екипът на ДГ „Горска приказка“.