Управителят на ВиК – Варна призова за стриктно спазване на графиците по европейския проект

Мисия Варна

14-05-2024, 13:26

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Днес той се срещна с най-големите фирми в обединенията, които работят по обектите - „Хидрострой“ и „Инжстрой“.

Управителят на „ВиК – Варна“ ООД инж. Веселин Русев започна поредица от спешни срещи с фирмите-изпълнители на обектите по проект BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., който се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Днес той се срещна с най-големите фирми в обединенията, които работят по обектите - „Хидрострой“ и „Инжстрой“. Повод бяха натрупаните проблеми основно на две места – местностите „Траката“ и „Пчелина“.

По време на разговорите с изпълнителите инж. Русев настоя за спазване на графиците на отделните дейности, както и за ускоряване на темповете на работа на обектите, които причиняват неудобство на живеещите и/или затрудняват придвижването на транспортните средства – частни и обществени.

Управителят на ВиК – Варна поиска от фирмите–изпълнители да извършват спешно възстановяване на нарушената пътна настилка по улиците, по които работата вече е приключила, с изключение на тези, за които община Варна трябва да стартира своите проекти за изграждане на тротоари, осветление и асфалтиране.

Инж. Русев предупреди представителите на фирмите, с които са сключени договори за изпълняването на дейностите по проекта, че при неизпълнение на одобрените от ВиК – Варна графици ще се налагат корекции и санкции.

Срещите за отчитане на напредъка на фирмите по обектите от проекта ще се провеждат всяка седмица, а при възникване на необходимост и по-често.