Регистрацията за прием в детските градини и подготвителните групи във Варна вече е отворена

Мисия Варна

21-05-2024, 09:29

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Крайната дата за кандидатстване е 30 май.

Електронната система за прием в общинските детски градини, детските градини с яслени групи и за подготвителните групи в училищата във Варна вече е отворена. Регистрацията на заявления вече може да бъде направена на https://dg.uslugi.io, информира "Морето".

Крайната дата за кандидатстване е 30 май. До 23:59 ч. на този ден могат да се регистрират, редактират или анулират заявления за прием, след което системата ще бъде затворена.

Заявления за прием в първа възрастова група за учебната 2024/2025 г. могат да подават родители, чиито деца през тази година навършват 3-годишна възраст (родени през 2021г.). За яслените групи към детските градини заявления могат да подават родители на деца, родени през 2022 и 2023 г.

От общинската дирекция „Образование и младежки дейности“ уточняват, че водещ критерий за прием на детето е близостта на детската градина или училището до постоянния му или настоящ адрес. При формиране на групите се взима под внимание и времето на уседналост на детето спрямо този критерий, за което се получават различен брой точки. За прием в първа и в предучилищна група по този критерий максимум 500 точки получават децата с 2 и над 2 години уседналост. За яслите максимум точки получават децата с непроменен през последните 10 месеца адрес.

По допълнителните критерии максимум 10 точки получават децата с двама работещи или регистрирани в Бюрото по труда с право на парично обезщетение родители, близнаците, децата със заболявания, децата с един или двама починали родители. С преференции се ползват и семействата, в които един от родителите е със заболяване.

10 точки получават и децата от многодетни семейства, настанените в приемно семейство или при роднини, под полицейска закрила и тези от специализираните институции. 10 точки по този критерий получават децата, които имат братя или сестри в същата ясла или детска градина, ако са посещавали яслените групи на същото учебно заведение, както и децата с неизвестни родители.

Първото класиране ще бъде обявено до 17:00 ч. на 3 юни.

Резултатите ще се публикуват в електронната система, както и на видно място във всяка детска градина. От 4 юни до 16:30 ч. на 7 юни класираните деца се записват в детската градина, в която са приети.

До 11 юни се обявяват свободните места за второ класиране.

От 10:00 на тази дата до 23:59 ч. на 14 юни електронната система ще бъде отворена за регистрация, редактиране и нулиране на заявления за прием. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени до 17:00 ч. на 17 юни, а записванията ще продължат от 18 до 21 юни.

Третото класиране ще продължи от 24 юни до 5 юли. След приключване на електронния прием и при наличие на свободни места за всички възрастови групи в детските градини те ще се обявяват информативно в електронния регистър за прием и в сайтовете на детските градини. Кандидатстването за тях става на място, като класирането се извършва по входящ номер.

Информация относно записването и електронния прием родителите могат да получат на адрес https://dg.uslugi.io. На сайта е публикуван график на дейностите за прием за учебната 2024/2025 г. В рубриката „Указания“ родителите могат да намерят най-често задаваните въпроси и отговори относно приема, както и телефони за връзка с експерти от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

След приключване на електронния прием в рубриката „Актуално“ на електронния регистър ще бъдат обявявани регулярно свободните места за всички възрасти. За тях родителите ще имат възможност да кандидатстват на място в желаната детска градина. Класирането на приетите деца е по входящ номер. В системата https://dg.uslugi.io електронно ще се регистрират заявления за учебната 2024/2025г.

Повече информация за приема родителите могат да получат на тел. 052 820 262 и тел.052 820 187.