Варненски учители и директори са отличени с награда "Неофит Рилски"

Животът

22-05-2024, 13:24

Снимка:

РУО - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Званието се връчва от 1996 г. насам.

Варненски учители и директори са удостоени с наградата "Неофит Рилски" тази година. Почетното отличие се присъжда в образователната система на Република България. Учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

Ето и списък с отличените, предоставен от Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна:

1. Йорданка Драгнева Николова - учител по професионална подготовка ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“

2. Димитрина Любомирова Йорданов - учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ОУ „Панайот Волов“

3. Нела Иванова Димова - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап в Първа езикова гимназия

4. Марионела Николова Дуцолова - директор на III ОУ „Ангел Кънчев“

5. Василена Щерева Кръстанова - учител, теоретично обучение в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

6. Сияна Ангелова Смилкова - училищен психолог в ОУ „Петко Р. Славейков“

7. Светослава Николаева Янева - старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в НУ „Васил Левски“

8.Теодора Вълканова Момчева - директор на ЧСУ „Мечтатели“

9. Елена Николова Гаданчева - директор на ДГ № 14 „Дружба“

10. Виолета Илиева Шишкова - директор на ВМГ „Св. Николай“

11. Катя Сивенова Алипиева - учител, гимназиален етап, Първа езикова гимназия

Отличени с почетния знак на РУО – Варна са осем специалисти:

1. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Варна

Албена Ангелова Ангелова - заместник-директор, учебна дейност;

Атанаска Стойкова Тодорова - старши учител, ресурсен

2. II основно училище „Иван Вазов“ – Провадия

Тодорка Иванова Михова - старши учител, прогимназиален етап, специалност "Музика"

3. Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК – Варна

Елица Стефанова Матеева - учител, кино и фотоизкуство в ЦПЛР и в НДД

4. Професионална гимназия по електротехника – Варна

инж. Димитър Веселинов Аврамов - учител, практическо обучение

5. Средно училище „Васил Левски“ - Вълчи дол

Денислава Николаева Николова - учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

6. Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – Суворово

инж. Марияна Георгиева Великова – директор

7. Частна детска градина „Аз съм българче“ – Варна

Бояна Миленова Йорданова - учител, детска градина