ВСУ ще пожелае успех на абсолвентите от есенната сесия на Випуск`2023

Животът

29-05-2024, 17:46

Снимка:

ВСУ „Черноризец Храбър“

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По време на тържествената церемония над 530 студенти ще получат дипломите си за висше образование в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“.

Академичното ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще връчи дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия на Випуск`2023 на тържествена церемония, която ще се проведе на 31 май 2024 г., от 13,30 ч. в Източния парк на университета във Варна.

Випуск`2023 е 28-ият в историята на университета, като в пролетната и есенната сесия се дипломираха близо 1000 абсолвенти, които се обучаваха във ВСУ „Черноризец Храбър“ и във Филиала на университета в Смолян.

По време на тържествената церемония над 530 студенти ще получат дипломите си за висше образование в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“. Те се обучаваха в различните специалности на Архитектурния факултет, Юридическия факултет, факултет „Социални, стопански и компютърни науки“ и Филиал – Смолян.  Пълните отличници от есенната сесия са 17. Ще бъдат връчени и дипломи за образователна и научна степен „Доктор“.

Поздрав към академичната общност от името на абсолвентите от Випуск`2023 ще поднесе Милена Кожухарова, която завърши с отличие специалност “Графичен дизайн” – един от изявените студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“. Тя представи университета със свои творби в многобройни изложби, участва като доброволец в проекти за облагородяване на градската среда във Варна. Милена е и част от отбора на ВСУ “Черноризец Храбър”, класирал се на второ място в националното състезание „За устойчиво и зелено бъдеще“ на Асоциация за развитие на София.

На 15 юни 2024 г. академичното ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ връчи дипломите за висше образование на абсолвентите във Филиал – Смолян.