Почти 7000 са новите жители на Варна през 2023 г.

Животът

30-05-2024, 15:01

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

1461 са напуснали града в посока чужбина.

Почти 7000 са новите жители на Варна през 2023 г., сочат данните от Териториално статистическо бюро - Североизток. 

През 2023 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 3 147 лица. От преселващите се в страната 6 852 са избрали област Варна за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Варна са София (столица) - 8.8%, Добрич - 7.1% и Шумен - 5.2%.
Най-малко преселили се в област Варна има от областите Кърджали, Монтана, Смолян, Кюстендил и Перник.

През 2023 г. 1 461 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 5 799 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Варна се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението (с изключение на 2009 година). През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Варна е намаляло с 2 007 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.7‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.3‰, а в селата - минус 11.5‰. През 2023 г. всички общини в област Варна имат отрицателен естествен прираст. Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който е положителен - плюс 5 351 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.