Канят варненци на публично обсъждане на уличната регулация в СО „Телевизионна кула“

Мисия Варна

11-06-2024, 12:11

Снимка:

Фейсбук

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Срещата ще се проведе днес, 11 юни, от 18:30 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Община Варна организира публична дискусия относно предстоящото изграждане на улици, водоснабдяване, канализация и улично осветление в Селищно образование „Телевизионна кула“.

Срещата ще се проведе днес, 11 юни, от 18:30 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна. На нея ще бъде обсъден обхват за проектиране на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) по Плана за улична регулация в селищното образувание.

Припомняме, че в бюджета на Община Варна за 2024 г. са предвидени средства за прилагане на улична регулация. Администрацията ще финансира градоустройствени разработки само след предварително заявено желание от собствениците на имоти в зоната.