Започна набирането на проекти на социални предприятия във Варна

Мисия Варна

11-06-2024, 14:53

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

За изминалата година Регионалният център във Варна успя да организира базари, борси и фирмени договаряния.

Община Варна вече набира проектни предложения за финансиране на дейности от Фонд в помощ на социалните предприятия във Варна. Фондът е единственият по рода си в България и беше гласуван от Общинския съвет по предложение на Регионалния център за развитие на социалната икономика във Варна.

Центърът, познат и като "фокус-точка“, беше създаден точно преди година и е финансиран по проект на Министерството на труда и социалната политика по Националния План за възстановяване и устойчивост. Целта му е разгръщане на мрежата от предприемачи, които осигуряват работни места на хора от 12-те уязвими групи, описани в Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика.

Така, само за 12 месеца работа в Североизточна България бяха регистрирани 21 социални предприятия. Варна е градът с най-добре развита икономика с кауза (https://www.facebook.com/profile.php?id=100093783941628)  с 18 официално регистрирани социални предприятия. В тях работят над 65 уязвими варненци: хора с множество увреждания, бежанци, бивши зависими, родители на деца с дефицити, младежи, израснали в институции. Всички те получиха възможност за пълноценен труд -  в условия и с работна продължителност според възможностите им.

Сред задачите на "фокус-точката“ във Варна е и обследване на съществуващите в Североизточна България социални предприятия с цел тяхната дигитализация и в резултат – увеличаване на пазарната им конкурентоспособност.

7-членният екип на Регионалния център осъществява и безплатни консултантски,  комуникационни и маркетингови услуги за бизнесите с кауза. Тук, на ул. “Цар Симеон I" 26, с готовност е посрещат всеки бизнес, НПО, кооперация, който има потенциал да реализира печеливша стопанска дейност в подкрепа на някоя от уязвимите групи. След консултация желаещите получават съдействие за безплатно 3-годишно вписване в Националния регистър на социалните предприятия. Статутът осигурява правото всички стоки и услуги на регистрираната организация да бъдат маркирани със специален отличителен знак "продукт на социално предприятие“, както и допълнителна възможност за кандидатстване за национално и европейско финансиране.

Финансов стимул за варненските социални предприятия е и новият общинския фонд, който тази година е в размер на 150 хил. лева. Условията за кандидатстване са на страницата на община Варна – дирекция "Социални дейности“.  https://www.varna.bg/bg/2485

За изминалата година Регионалният център във Варна успя да организира базари, борси и  фирмени договаряния за социалните предприятия. Така много от тях вече работят в сътрудничество с големи бизнес партньори, изкушени да включат интегритета и устойчивото управление в бъдещето си развитие. Сред примерите на солидарната икономика са и няколко варненски институции, които вече търсят за озеленяване, кетъринг, фирмени сувенири и подаръци именно социалните предприятия.

Амбицията на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Североизточна България е в следващата година да приобщава към социалната икономика и останалите уязвими групи – младежи до 29 г. без професионален опит, трайно безработни над 55 г., жертви на насилие и трафик, бездомни хора.