Доц. д-р Женя Русева е новият управител на ДКЦ "Св. Марина" във Варна

Животът

12-06-2024, 15:09

Снимка:

ДКЦ „Св. Марина“

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Отличиха с плакет и грамота дългогодишния управител на ДКЦ „Св. Марина“ проф. д-р Валентина Маджова.

С плакет и грамота бе наградена днес проф. д-р Валентина Маджова - управител на ДКЦ „Св. Марина“ от създаването му преди 22 години. Те бяха връчени от проф. д-р Силва Андонова, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, по време на тържествено заседание на Медицинския съвет към болницата.

„Вече 22 години проф. Маджова доказва, че освен добър специалист, е и чудесен ръководител, който увлича екипа си и заедно постигнат отлични резултати. ДКЦ „Св. Марина“ не е просто дъщерно дружество към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, а звено в доболничната помощ, което ни помага да вървим напред“, каза проф. Андонова. Тя благодари за професионализма и енергията, с които активно е развиван Центърът през годините.

Проф. д-р Валентина Маджова направи кратка ретроспекция на създаването на ДКЦ „Св. Марина“ и благодари за подкрепата на ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и на всички колеги, с които през годините заедно е работила за превръщането на Диагностично-консултативния център в място за предоставяне на висококвалифицирана извънболнична медицинска помощ - чрез хуманно отношение към пациентите при спазването на добри медицински практики, висок професионализъм и развита материално-техническа база.

Днес в ДКЦ «Света Марина» консултират пациенти 94 лекари, от които 28 хабилитирани преподаватели, работещи в МУ “Проф. д-р П.Стоянов”- Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, 16 професори и 12 доцента. Над 124 000 пациенти са преминали през кабинетите на ДКЦ-то през 2023 година.

Създадени са сектори за  ранна диагностика на сърдечно-съдови заболявания и за ранна диагностика на неврологични заболявания; Сектор по ушни, носни и гърлени болести; Специализиран сектор по детски болести; Сектор хирургия, урология и ортопедия; Сектор по физиотерапия; Сектор за кинезитерапия и рехабилитация, както и за образна диагностика.

ДКЦ «Св. Марина» разполага с 5 медико-диагностични лаборатории – клинична, микробиологична, вирусологична, паразитологичнаи патоморфологична. Той е акредитиран за обучение на студенти, медицински сестри, лаборанти, бакалаври и магистри по здравен мениджмънт, управление на здравни грижи и ОПЛ. Последната успешна акредитация от Министерството на здравеопазването е от 2020 г.

Напълно обновен е и сайтът на ДКЦ-то, където лесно и удобно може да бъде записан час за преглед и да бъдат получени резултати от лабораторни изследвания: https://www.dkc-svetamarina.com/

С решение на борда на директорите на УМБАЛ „Св . Марина“ – Варна от 10.06.2024 г. и след проведен конкурс, за нов управител на Диагностично-консултативния център е избрана доц. д-р Женя Русева, зам. управител и координатор на здравно-осигурителните фондове в ДКЦ-то. Така приемствеността в здравното заведение се запазва, подчерта проф. д-р Маджова.

 „Имах възможността да се уча от най-добрия учител – проф. Маджова. Ще работя с всички сили да запазя постигнатото, да надграждам, като разчитам на всеки един човек от моя екип, на ръководството на болницата и Медицинския университет, защото само заедно можем да се развиваме“, каза доц. Русева.