Ремонтираха 19 км от пътя Варна - Белослав – Житница

Животът

12-06-2024, 15:35

Снимка:

АПИ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Инвестицията е за над 15 млн. лв.

Завърши рехабилитацията и реконструкцията на близо 19 км от третокласния път III-9004 Варна - Белослав – Житница. Трасето е основна пътна връзка за населените места в общините Белослав, Провадия и Девня и Варна. Проектът – лот 36, е финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националният бюджет.

Основно ремонтирани са три участъка. Първият започва при Белослав и завършва при кръстовището с пътя за местността „Бялата вода“. Вторият е от пресичането с ж. п. линията Белослав – Разделна - Синдел и е до ж. п. надлеза в с. Разделна. Началото на третата отсечка е преди кръстовището за Синдел и Девня, а краят ѝ е преди кръстовището с път III-904 Бозвелийско - Провадия.

С успешното изпълнение на проекта са възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътното платно. Изцяло е подменена асфалтовата настилка. Възстановени са банкетите и откосите, подобрено е отводняването и е изградена колекторна система в два от участъците. Пътят е с нови бетонови бордюри в населените места, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Основно са ремонтирани 3 големи съоръжения: мост при 24-ти км, виадукт при 41-ви км /естакада „Ерека“/ и надлез над ж. п. линията София – Варна при 25-ти км. Възстановено е бетоновото покритие на армировката. Съоръженията са с нова асфалтобетонова настилка, хидроизолация, тротоарни блокове и предпазни огради. С ремонта на пътя са подобрени безопасността на движение и комфортът на пътуващите.

Строително-монтажните работи са изпълнени от „Автомагистрали - Черно море“ АД. Договорът е на стойност 15 355 739,28 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Рутекс“ ЕООД. Техният договор е за 238 200 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Инжконсултпроект“ ООД и е за 478 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0036 Лот 36 „Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, в област Варна“ е 18 051 922,34  лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 15 344 133,99 лв.  Националното финансиране е 2 707 788,35 лв.