Хиляди розови фламинги гнездят край Варна (СНИМКИ)

Животът

16-06-2024, 09:59

Снимка:

Фейсбук/Stanimir Dohnev

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Красивата птица се засели във Варненско-Белославското езеро.

С промените на климата от последните години се промени и биологичното разнообразие у нас. За първи път в историята на България през 2019 г. на територията на страната бе забелязано гнездящо розово фламинго, съобщиха от Българско дружество за защита на птиците.

Красивите пернати се заселват в части от Варненско-Белославското езеро, което е важна зона с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. Тук ежегодно се концентрират нод 20 000 водолюбиви пернати от 64 вида. На територията на комплекса са установени 202 вида птици, 59 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 91 са от европейско природозащитно значение (SPEC). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 63 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 70 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Варненско-Белославският езерен комплекс е единствената влажна зона между отстоящите на около 200 км. едни от други Шабленско и Дуранкулашко езера на север и Бургаските езера на юг. По тази причина той е от изключително значение за птиците по време на миграция.

През тази година то е дом и на розовото фламинго. „Фламингото е чувствителна към човешкото присъствие птица. Много е важно в периода на гнездене да няма никакво движение на хора в самото езеро.“, разкриват експертите орнитолози.

Розовото фламинго живее край солени езера и морски лагуни. Храни се с планктон, червеи, миди, скариди, ларви на насекоми и други богати на каротиноиди храни. Благодарение на странната му извита човка, която влачи във водата, то може да прецежда и задържа микроорганизмите от плитките места.

Розовото фламинго, наречено още обикновено фламинго, е най-разпространеният вид фламинго. В Европа се среща в южна Франция и южна Испания. В Африка птицата е най-разпространена в Мароко, южен Тунис и Кения. Среща се и в Афганистан и северозападна Индия.

Може да се види целогодишно и в България.