Излязоха резултатите от пробите, взети в района на Шокъровия канал

Мисия Варна

17-06-2024, 10:50

Снимка:

Varnautre.bg/Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Те доказват замърсяване с отпадъчни води.

Резултатите от изследването на пробите, взети на 7 юни от морските води в района на Шокъровия канал, показват превишение на нормите по показатели азот амониев нитритен и нитратен, съобщиха от Басейнова дирекция "Черноморски район" във Варна.

Стойностите за показателите БПК5 и ортофосфати като фосфор съответстват на добро състояние, допълват експертите.

Данните могат да се обвържат с извод за нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води в Шокъров канал и деретата от водосбора му. Те ще бъдат предоставени на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна за предприемане на последващи мерки съгласно екологичното законодателство, допълват от Басейнова дирекция. 

Припомняме, че проверката за нерегламентирани зауствания беше извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите по време на съвместната проверка за чистотата на морските води в началото на летния сезон, в която се включиха и министрите на туризма и на здравеопазването.