Обмислят създаването на звено "леки ремонти" към община Варна

Мисия Варна

19-06-2024, 17:33

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Кметът иска да преквалифицира озеленители в майстори.

Предложение на кмета на Варна за преструктуриране на ОП „Управление на проекти и озеленяване“, за да може предприятието да поеме изпълнението на леки ремонти на територията на общината, разгледаха днес съветниците от ВрК „Структури и общинска администрация“. Целта е мобилни екипи да отстраняват повреди на елементи на градската инфраструктура вследствие на износване, метеорологични явления, вандалски прояви и др.

Предложението е да се направят трансформации на длъжности  в предприятието при запазване на общата численост на персонала от 330 души. Част от промените предвиждат 10 щатни бройки на длъжност „Работник озеленяване“ да се преобразуват в длъжност „Работник поддръжка леки ремонти“. За да може предприятието да поеме новата дейност, е необходимо допълнително финансиране в размер на 760 000 лева, стана ясно на заседанието.

При обсъждането на предложението в зала „Пленарна“ възникнаха въпроси доколко е уместно леките ремонти да бъдат възложени на ОП „Управление на проекти и озеленяване“. Съветници изказаха мнение, че тази структура трябва да намери място в районните кметства. Техни колеги попитаха дали работниците по озеленяване имат необходимата квалификация да осъществяват ремонтна дейност.  Поставен бе също въпрос дали има система за управление на процесите – от регистрацията на сигнала до неговото отстраняване, както и има ли анализ какъв обем от работа ще могат да поемат екипите. Заради неяснотите около организацията на новата дейност и материалната й обезпеченост съветниците върнаха предложението за преработка. 

Редица въпроси възникнаха и около друго предложение на кмета - това за увеличаване на щата със 17 бр. на ОП „Спорт – Варна“, което управлява спортно-материалната база и спортно-развлекателните съоръжения на общината.  Наскоро предприятието пое управлението и стопанисването на многофункционалния спортен комплекс „Владислав Варненчик“, което налага увеличаване на персонала. Съветници попитаха на каква база е определена тази численост от 17 щ. бр. и не е ли възможна вътрешна оптимизация. Предложено бе отлагане на точката, което мнозинството общински съветници подкрепи.

За разглеждане за следващо заседание бе отложено и искане за преобразуване и допълване на щата в общинско предприятие „Инвестиционна политика“. Предложението е 1 щ. бр. „счетоводител-касиер“ да се преобразува в „счетоводител“ и да бъде назначен още един счетоводител. Съветниците настояха да получат актуални данни за обема на работа на счетоводния отдел, преди да вземат решение.