Камарата на геодезистите в България организира дискусия за ОУП на Варна

Мисия Варна

23-06-2024, 17:09

Снимка:

Камара на геодезистите

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Тя ще се проведе на 2 юли от 9:15 ч. в зала „Пленарна“ на общината.

„Общият устройствен  план на община Варна – промяна и надграждане“,  дискусия с граждани и специалисти ще се проведе на 2 юли 2024 г. от 9.15 часа в Пленарната зала на община Варна. Организатор на проявата е Камарата на геодезистите в България, за която има създадено и събитие в социалните мрежи.

Общият устройствен план /ОУП/ е гаранция за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението, смятат организаторите. На срещата те се надяват да бъдат дефинирани основните проблеми и решения за гарантиране на изпълнението на Конституцията на Република България и в частност на Закона за устройство на територията. Ще бъдат представени - кратка история на устройственото планиране на община Варна, съдържанието на ОУП, реда и кинтрола за изпълнението му, гаранциите за защита на обществения и частния интерес. Ще има и дискусия по проблемите на Общия устройствен план.