Осмокласници от специалност „Съдебна администрация“ посетиха Административния съд във Варна

Животът

25-06-2024, 15:23

Снимка:

Административен съд - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

В срещата с младите хора участваха съдия Янка Ганчева, съдебният администратор г-жа Деница Станкова, съдебният деловодител – г-жа Диана Чолакова и съдебният секретар – г-жа Камелия Александрова.

На посещение днес в Административен съд – Варна бяха осмокласници от СУ за ХНИ „Константин Преславски“ , специалност „Съдебна администрация“ с класен ръководител г-жа Светлана Арабаджикова. В срещата с младите хора участваха съдия Янка Ганчева, съдебният администратор г-жа Деница Станкова, съдебният деловодител – г-жа Диана Чолакова и съдебният секретар – г-жа Камелия Александрова.

Съдия Янка Ганчева запозна младите хора с видовете съдилища в страната и делата, които те разглеждат, като се спря по-подробно на актовете, които разглеждат административните съдилища. Ролята на административния съд като първоинстанционна и като касационна инстанция разясни съдията, както и ролята на Върховния административен съд и възможността актовете на административните съдилища от страната да бъдат обжалвани пред ВАС като по-горна инстанция. На достъпен език, с примери от нейната практика съдия Ганчева запозна осмокласниците с работата на съдебния състав, с ролята на съдебния деловодител и съдебния секретар. Магистратът се спря и на начина на разпределение на делата в съда, като запозна учениците със системата за случайно разпределение на делата.

Със структурата на съдебната администрация и видовете длъжности в нея запозна осмокласниците съдебният администратор – г-жа Деница Станкова. Като ученици, които са избрали специалността „съдебна администрация“, г-жа Станкова им обърна внимание на възможността да работят след завършване на образованието си в системата на съдилищата, като постави акцент на конкурсното начало при избора на кадри и качествата, които трябва да притежават, за да бъдат съдебни служители. Да се запознаят с Правилника за администрацията в съдилищата и с Етичния кодекс на съдебния служител препоръча г-жа Станкова.

Г-жа Диана Чолакова и г-жа Камелия Александрова запознаха учениците с работата на административния деловодител и административния секретар, като поставиха акцент на ролята на екипното начало във всеки един съдебен състав.

До нови срещи на есен в съда си пожелаха учениците, като благодариха за полезната образователна дискусия.