Водата в Кранево и Албена вече става за къпане

Туризъм

01-07-2024, 16:49

Снимка:

Varnautre.bg/Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Микробиологичните показатели за "чревни ентерококи" и "ешерихия коли" съответстват на изискванията.

Резултатите на изследваните проби води за къпане от всичките 20 зони, включително в трите зони – „Албена“, „Кранево-централен“ и „Кранево-юг“ показват, че микробиологичните показатели „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“ съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане. Това съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Добрич. 

От там посочват още, че във връзка с проследяване на качеството на водите за къпане, на 23 юни 2024 г. е извършен насочен здравен контрол от служители на РЗИ-Добрич, придружен с извънредно пробонабиране на 6 проби морски води както от района на аварията - „Кранево-централен“, така и от съседните зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“ за изследване по микробиологични показатели: „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи.

Резултатите от взетите извънредно на 23 юни 2024 г. проби води показват, че показателите на водите за къпане в трите зони – „Албена“, „Кранево-централен“ и „Кранево-юг“, включително и от района на аварията, са в норма. Те съответстват по микробиологичните показатели „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“ на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане.

На 24 юни 2024 г. е извършено пробонабиране съгласно план-графика за регулярен мониторинг на качеството на морската вода от 10 зони за къпане: зона „Дуранкулак - Север 1”; зона „Дуранкулак - Север 2”;  зона „Крапец - Север”, зона „Къмпинг - Добруджа”; зона „Каварна - Централен”; зона „Русалка - Централен плаж”; зона „Русалка - Голям плаж”; зона  „Болата”; зона „Иканталъка” ;  и зона  „Божурец – Топола”.

Съгласно план-графика за мониторинг на качеството на морската вода от 10 зони за къпане е извършено пробонабиране на 25 юни от зоните „СБА”, „Тузлата”, „Робинзон”, „Балчик – Централен”, „Нов плаж”, „Балчик – Двореца, „Фиш - Фиш”, „Албена”, „Кранево Централен” и „Кранево Юг”. Резултатите на изследваните проби води за къпане от всичките 20 зони, включително в трите зони – „Албена“, „Кранево-централен“ и „Кранево-юг“ показват, че микробиологичните показатели „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“ съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане. 

В средата на месец юни от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (РИОСВ) съобщиха за аварийна ситуация в пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) „Албена“. От там информираха още, че са получили съобщение на 4 юни от „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД (ВиК - Добрич), че е нарушена целостта на тръбопровод в прибойната зона на плажа. Тръбопроводът е част от колектора за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Албена“ в Черно море. Колекторът е изграден от етернитови тръби. Нарушаването на целостта на заустващия колектор е на около три метра навътре в Черно море на дълбочина около 0,6 метра, като колекторът е разположен под 10-сантиметров слой пясък. 

РЗИ - Добрич отправи предупреждение за възможност от краткотрайно замърсяване на морската вода в района на аварията на колектора на ПСОВ "Албена". 

В проверката на морските води и последиците от аварията се включи и служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров, заедно с директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров и служители на РИОСВ - Варна. Като проверката на място показа, че пробите на морската вода не показват отклонение от стандартите за качество.