Продуцентът Доно Цветков осъди Община Варна заради Фонд „Култура”.

Мисия Варна

08-07-2024, 11:47

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Ще научим ли колко /ни/ струва варненската култура, попита бащата на „Ало, Ало, Слънчице“?

Продуцентът Доно Цветков, носител на 3 награди „Варна”, спечели дело срещу Община Варна. Това пише в окончателно съдебно решение, според което той има право на информацията кой, как и по какви критерии е финансирал културни проекти от 2017 до 2021 година от варненския Фонд „Култура.

След като от Община Варна не отговориха по същество на тези въпроси, през август 2022 година Доно Цветков заведе дело №2779  срещу Община Варна, заради отказ на достъп до обществена информация и успя да осъди администрацията. Оттам обаче не отговориха по същество, аргументирайки се с това, че отговорът за реализацията на програмата би засегнала личните данни на около 200 физически и юридически лица. След обжалване, състав на Варненския административен съд признава правото на Доно Цветков да получи и тази информация. В решението на съда е посочено, че става въпрос за следната информация: попълнените оценъчни карти на всички кандидатстващи проекти за финансиране от Фонд „Култура“ във Варна през 2022година, списък на всички допуснати за финансиране проектни предложения с информация за отпуснатото финансиране и мотивите на оценяване, протокол с мотивите на Експертния съвет за корекции или редукции на одобрените бюджети, а също - данни от Сесия 2022 за принципа, по който са оценявани, договаряни, финансирани проекти, организирани, реализирани и приключили преди заседанията на експертния съвет и списък с одобрени проекти по фонда: решения, протоколи, оценъчни карти и др. Съдът приема, че Доно Цветков има правен интерес към поисканата информация ине приема аргумента на Община Варна, че тя засяга над 200 лица, които не са давали съгласие за разпространяването ѝ. „Разгледана по същество, жалбата е основателна.“ – това е посочено в съдебното решение. В него е вписано още, че от страна на Община Варна има допуснати съществени нарушения, например, посочените над 200 засегнати лица дори не са питани дали са съгласни информация за проектите им да бъде предоставена по искане по Закона за достъп до обществена информация. Според съда в конкретния случай надделява общественият интерес, тъй като разпределяните от Фонд „Култура“ средства са от бюджета на Община Варна. Поради това Община Варна няма право да отказва информация, като това засяга и данни цитираните от нея над 200 засегнати. Така, като се позовава на съдебно решение от септември 2022 година, съставът на Административния съдa отмени отказа на секретаря на Община Варна и го задължи да да предостави достъп до обществената информация, поискана със заявление от Доно Цветков. Решението на съда е окончателно.

Цветков от десетина години апелира за преструктуриране на Фонда, като неработещ за Варна, обслужващ предимно определен кръг, разчитащ, за съжаление, на безхаберието на Общинските власти към проблемите на местната културна общност, което води до провинциализирането на морската столица.