Община Варна призовава гражданите да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност

Мисия Варна

09-07-2024, 13:07

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

При възникване на пожар или при забелязване на предпоставки за запалване, те следва да сигнализират своевременно на телефон 112 или на дежурния служител в Общината на тел. 052 820 112.

Във връзка с активния летен сезон и високите дневни температури се призовават гражданите и гостите на общината да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност. При възникване на пожар или при забелязване на предпоставки за запалване, те следва да сигнализират своевременно на телефон 112 или на дежурния служител в Общината на тел. 052 820 112. 

От отдел „Дейности по защита на населението“ към Община Варна предупреждават изрично, че е забранено паленето на огън в парковете на територията на община Варна, в това число и в Природен парк „Златни пясъци“, където противопожалната техника достига трудно. Изхвърлянето на отпадъци трябва да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища). 

Дейностите за недопускане на пожари през пожароопасния сезон предвиждат: забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Забранява се палене на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горите. Също така е забранено устройване на лагери и къмпинги в паркове и гори, с изключение на разрешените от Държавното горско стопанство и РД ПБЗН – Варна.