Над 480 спортисти се пуснаха на фестивала "Олимпийски надежди Албена 2014"