Премиерът Денков и ученици от Математическата гимназия във Варна решаваха задачи заедно