Близо 120 ученици от цялата страна майсториха макети на възрожденски къщи във Варна